Administration i TellusWeb

Administration i TellusWeb

- Smidig administration

Det är av högsta vikt att ett system är enkelt att administrera när det väl är igång, att lägga till användare eller andra objekt får inte bli en belastning. Därför har vi gjort administrationen i TellusWeb enkel och lättillgänglig. Du behöver aldrig installera några program eftersom det är webbaserat, du behöver endast en webbläsare. Detta gör att man kan administrera systemet från vilken dator som helst, allt man behöver är en internetanslutning.*

För att göra det så tydligt som möjligt har vi delat upp administrationsgränssnittet efter det som används mest. Det absolut vanligaste man gör som administratör är att skapa nya användare eller redigera något objekt. Därför är fliken med användare, telefoner och andra objekt redan öppnad när du öppnar administrationsfliken.

*Vi har stöd för de ledande webbläsarna men våra rekommendationer är att du använder Google Chrome eller Firefox.

Läs mer här nedan om de olika funktionerna som finns i administrationen.

Roller

Roller

Vad du får göra i Tellus beror på vilka rättigheter du har i systemet och vilken roll du är associerad med. Detta innebär att du som administratör kan skapa roller efter era behov, vissa användare kanske bara ska kunna ändra sin e-postadress medan andra även ska kunna ändra sin titel.

Systemet levereras med fyra roller, Superadmin (För tekniker), Administratör (för att skapa och underhålla användare), Telefonist (för de som ska vara telefonister) och Vanliga Användare. Dessa går att modifiera efter de behov ni har, men ni kan som sagt även skapa nya roller som baseras på dessa mallar om det finns ett behov för det. Det finns ingen begränsning i hur många olika roller systemet kan ha.

Relationsbaserat

Relationsbaserat

All information i Tellus sparas i en databas, i en så kallad relationsdatabas. Denna databas bygger på att objekt (adresser, titlar, telefoner osv.) är associerade med varandra och med användarna i systemet.

Till exempel; företagets användare är bundna till en och samma adress. Vid en redigering av adressen kommer ändringarna att ske för alla användare som är bundna till den adressen.

Tack vare att datan binds ihop med relationer kan en användare även vara kopplad till ett obegränsat antal telefoner, och en telefon kan vara kopplad till ett obegränsat antal användare! Tack vare detta är det väldigt enkelt att göra stora förändringar i systemet.

MAsquerade

Masquerade

Vissa saker i Tellus är det bara användaren själv som kan ändra, till exempel sitt schema. Detta innebär att administratören inte kan hjälpa användaren utan att veta dennes lösenord. För att slippa ge ut sitt lösenord men ändå få assistans av en administratör så kan administratören använda sig av en funktion i Tellus som heter Masquerade.

Med denna funktion kan administratören hjälpa till utan att behöva bry sig om lösenordet. Man kan välja om man ska ta över användarens rättigheter eller behålla sina egna. Om administratören tar över användarens rättigheter ser man systemet på samma sätt som användaren som behöver hjälp gör. På så sätt får administratören en annan syn på systemet, det kanske är någonting som har blivit fel i rättigheterna som användaren har.

Om du har rättigheten att ta över en annan användare kommer du att se en ögonmask-ikon när du är inne på användarens detaljvy, du klickar helt enkelt på ikonen för att bli den användaren.

Reports

Rapporter

Med modulen för rapporter går det att få ut information från databasen i följande format. PDF, HTML, CSV eller XML. Det finns några fördefinierade rapporter som följer med systemet.

Om rapportmodulen köps kan ni administrera rapporternas utseende och välja precis vilken information ni vill ta ut ur systemet.

Multiedit

Multiredigering

De gånger du ska göra större förändringar för flera användare eller telefoner kommer du att älska multiredigeringen i Tellus. Välj de objekt du vill uppdatera, gör dina ändringar och tryck på sparaknappen. Klart!