Möjliggör synkronisering av användardata mellan företagets ad och hänvisningssystemet. ADsynk

Tellus AD-synk

- Möjliggör synkronisering av användardata mellan företagets AD och SourceTech Tellus

Möjliggör synkronisering av användardata mellan företagets ad och hänvisningssystemet. ADsynk

I och med användningen av AD-synken elimineras behovet av dubbel administration. Användare blir automatiskt skapade, uppdaterade och borttagna från Tellus databasen så fort någonting förändras i företagets Active Directory. SourceTech AD-synk körs som en Windowsapplikation och är placerad mellan företagets Active Directory och Tellus  AD-synken kontrollerar med jämna mellanrum om det finns förändringar, detta sker genom USN vilket är unikt för varje DC.

Lär mer om vår AD-synk nedan.

Funktioner

Funktioner

Denna information går att synkronisera med hjälp av AD-synken:
Synkronisering av katalogdata, attributmappning, användarmallar och telefonmallar.

Gränssnitt

Gränssnitt

Gränssnittet är enkelt att använda och väldigt lättöverskådeligt. Administratören loggar in med samma kontouppgifter som till Tellus vid konfigurationen av AD-synken och sedan är den redo att användas.

Teknisk information

Teknisk informaiton

Applikationen behöver TCP/IP förbindelse till både Tellus och AD:t. Applikationen kan installeras både på en fysisk och virtuell maskin. Det går även bra att installera detta på samma maskin som Tellus-servern.

Attribut

Attribut

En standarduppsättning av attribut är fördefinierade och dessa kan självklart ändras efter just era behov. Administratören kan enkelt mappa ett befintligt AD/LDAP attribut till ett fördefinierat Tellus attribut.