DMZ / Reversed proxy

DMZ / Reverse proxy

- Hur kan man nå Tellus externt?

Det är inte alltid man är på kontoret och på så sätt kommer åt företagets nätverk. På grund av det kan det vara svårt att komma åt Tellus och informationen som finns där när man inte är på kontoret.

Det går att lösa dessa problem på två olika sätt.

DMZ, firewall

DMZ

Genom att sätta upp ett DMZ ( DeMilitarized Zone) sätter företaget upp en server utanför det interna nätverket och öppnar upp i brandväggar så att trafiken till Tellus-server kan fungera. Det innebär att man utifrån bara kommer åt Tellus systemet. Detta gör det säkert och kraftfullt.

reverse proxy, server

Reverse proxy

Genom att istället använda en reverse proxy behöver man inte öppna upp i brandväggar. Företaget sätter helt enkelt upp en proxy server på det interna nätet som all trafik från internet sedan går igenom, proxyn styr sedan var trafiken ska skickas. Även detta är ett säkert sätt att arbeta på.