Tellus-modeller och funktionslista

- Ett flexibelt system med många tilläggsfunktioner

Se till att välja rätt Tellus-modell från början! Här nedan finns en enkel översikt i vad våra modeller av Tellus innehåller. Det finns mer information att läsa under varje funktion i listan.

Klicka på den önskade raden för att läsa mer.

Standardfunktioner

 

Release 2 *

Tellus Unlimited

Abonnemang

Standardfunktioner

   

Tellus standardfunktioner innehåller: Tellus Web, Administration, Tellus Mobile, MyTellus, Rapportmodul (med fördefinierade rapporter).

   

Öka licenser

     

Det finns alltid en möjlighet att utöka sina licenser oavsett vilken Tellus-modell ni använder.

   

Minska licenser

     

Minskning av licenser kan man bara göra genom att använda vår abonnemangsmodell. Abonnemangsmodellen är endast tillgänglig med release 3 av Tellus, Tellus Unlimited.

   

Modernt UI

   

I och med releasen av Tellus Unlimited (release 3) så gjorde vi om designen i användargränssnittet.

   

Inkluderat supportavtal

     

Supportavtalet är inkluderat i priset. Detta är endast inkluderat om man använder vår abonnemangsmodell. Gör man inte det så tillkommer en supportavgift varje kvartal.

   

Gratis uppdateringar, minor

     

Mindre versionsuppdateringar av en release är inkluderade i priset för abonnemang. I de andra modellerna är detta inkluderat i priset för supportavtalet.

   

Gratis uppdateringar, major

     

Stora releaseuppdateringar är gratis i abonnemangsmodellen.

   

Abonnemangsmodell

     

Möjligheten att abonnera på Tellus-sviten. Fördelen med detta är att företaget alltid har rätt till alla nya releaser utan kostnad, supportavtalet ingår i månadskostnaden, man kan öka och minska sina licenser direkt i användargränssnittet och man har bättre kontroll över sitt system. Läs mer om vår abonnemangsmodell.

   

Tilläggsfunktioner

 

Release 2*

Tellus Unlimited

Abonnemang

4059EE OTCS Plug-in

   

Vår plug-in till ALE Internationals kontaktcenter applikation OTCS (Open Touch Customer Service) fungerar till version 1.6 av telefonistapplikationen 4059EE. Denna är endast kompatibel med Release 3 av Tellus.

   

4059EE Connect Plug-in

     

Vår integration mellan Intelecoms kontaktcenter Connect och telefonistapplikationen 4059EE.

   

Kalender - Exchange

     

Kalenderkoppling som går mot Exchange.

   

Kalender - First Class

   

Kalenderkoppling som går mot First Class.

   

Kalender - Lotus Domino

     

Kalenderkoppling som går mot Lotus Domino.

   

Kalender - Groupwise

     

Kalenderkoppling som går mot Groupwise

   

Besökssystem

     

Möjligheten att lägga till vårt besökssystem Tellus Visit

   

Bokningssystem

     

Lägg till Tellus Booking för ett samla företagets bokningar och hänvisningar på samma ställe.

   

Expose

     

Används bokningssystemet Tellus Booking kan man också koppla upp vår bokningsapplikation Expose mot Tellus. Expose fungerar endast med Release 3 av Tellus.

   

SMS Koppling

     

Med SMS koppling skickas meddelanden från systemet direkt till användarens mobiltelefon.

   

AD-synk

     

SourceTech AD-synk möjliggör synkronisering av användardata mellan företagets AD (Active Directory) och SourceTech Tellus.

   

Nätverkskamera

     

Med hjälp av en nätverkskamera kan telefonisten få en rörlig bild direkt i telefonistapplikationen 4059EE med PAM.

   

Tellus Voice, röstbrevlåda

     

Lägg till vår röstbrevlåda med talad hänvisning. Tellus Voice är en integrerad del i Tellus-sviten.

   

Namnabonnemang

     

Har ni utökat systemet med röstbrevlådan Tellus Voice kan ni även välja funktionen namnabonnemang. Röstbrevlådan kommer då att läsa upp personens namn istället för anknytningsnummer.

   

* Release 2 har sedan 2017-01-01 statusen EOL (End of life) och ingen vidareutveckling eller buggrättning görs i den versionen.