Anpassad utbildning till alla

Vad innebär GDPR?

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som träder i kraft den 25.e maj 2018 innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det kommer att ställas krav på nya rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå. Nya dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina anställda eller sina kunder.

Viktiga nyheter att tänka på

GDPR har liknande bestämmelser som den nuvarande PUL-lagen. Men det finns vissa förädringar.

  • • Personuppgiftsbiträden, personer eller företag som behandlar personuppgifter, kommer att få nya skyldigheter och ett betydligt utökat eget ansvar för personuppgiftsbehandlingen. I ett flertal situationer kommer även personuppgiftsbiträden att omfattas av samma skyldigheter som gäller för personuppgiftsansvariga (Juridiska personen).

  • • Personuppgiftsombud krävs i större organisationer (250 stycken anställda).

  • • Samtycke till att lagra personuppgifter förstärks.

  • • Starkare rättigheter för enskilda att få ut och radera personuppgifter.

  • • Stärkt skydd för barn.

  • • Kraftigare sanktioner om man bryter mot reglerna.

Lagring av personuppgifter i SourceTechs produkter

Tellus PAM

All data som finns i Tellus kan kunden själv administrera. Detta gör att kunden har full kontroll över vilken information som finns och om den ska tas bort eller inte.

Eventuell data som SourceTech tar emot är kopplat till ett ärende och när ärendet stängs kommer informationen att tas bort.

Övriga uppgifter

Inga personuppgifter hanteras i de övriga produkterna i vår produktsvit. De applikationer som presenterar data sparar den inte utan hämtar det från en annan tjänst/applikation och visar den. 

I kalkylapplikationen Spectra lagras personuppgifter så som email och namn för våra återförsäljare, dessa kan återförsäljarna själva ta bort.

Övriga frågor

Om du har några frågor gällande detta är du varmt välkommen att höra av dig till oss.