Tellus Bokning

Tellus Bokning

- Sköt bokning och hänvisning på samma ställe

Vore det inte bra om du kunde boka dina mötesrum och sköta dina hänvisningar på ett och samma ställe? Med Tellus bokning kan du göra det direkt i TellusWeb  Boka den resurs du behöver i webbklienten och var säker på att ingen annan kan boka den under samma tidsperiod.

Läs mer om bokningsfunktionerna nedan.

Bokningsarea

Bokningsareor

Bokningsareor är en gruppering av de bokningsobjekt som läggs in i systemet. Ett stort företag med många kontor som delar bokningssystem kan enkelt med hjälp av areor gruppera konferensrummen till ett specifikt kontor.

Gränssnitt

Gränssnitt

Hanteringen av bokningssystemet ligger i TellusWeb. Designen av bokningssystemet är lättöverskådeligt och man kan enkelt se vyn över alla resurser som finns upplagda i systemet. Byt mellan vyer och hitta en resurs som passar de krav du har.

Bokningsobjekt

Bokningsobjekt

Bokningsobjekten är de resurser som är bokningsbara. Man kan lägga in allt från konferensrum, företagsbilar, datorer, konferenstelefoner etc. Bokningen behöver alltså inte bara handla om konferensrum.

Tilläggsfunktionen Expose

Detta är en applikation som körs som en app på en surfplatta. Expose kopplas ihop med ert bokningssystem i Tellus och synkroniserar all data till applikationen.

Läs mer här.