Rapporter

Rapporter

- Informationen du vill ha när du behöver den

Välj vilket format du vill exportera rapporterna i

Tellus Rapporter är ett verktyg för administratörer och användare som har rättighet att administrera rapporter. Rapportmodulen finns tillgängligt på TellusWeb under administrationen  Att använda rapportmodulen i TellusWeb gör att informationen som finns tillgänglig i systemet också är lättöverskådlig.

I systemet går det att skapa rapportmallar. Genom att använda mallar går det snabbt och är enkelt att ta rapporter som används ofta eller kontinuerligt.

Med användningen av filter gör att rapporterna kan skapas och bara visa det som är relevant t ex besökshistoriken idag eller användarnas hänvisningar den gångna veckan.

I systemet kan man ta ut rapporter med information från besök, hänvisningar, bokningar, organisationer, telefoner och användare.

Skapa rapporter

Skapa rapporter

Med hjälp av sidan skapa rapport är det enkelt och det går snabbt att skapa rapporter. Allt som behöver göras är att välja vilken mall som ska användas, skriva in en titel och välja vilket format/utseende rapporten ska spara som.

Snabbt och enkelt för de rapport som behöver skapas kontinuerligt.

olika format

Format

Rapporterna går att skapa i flera olika format, dessa är PDF, CSV, Html och Xml.

Detta är för att ni ska ha möjlighet att kunna anpassa rapporterna till ert eget behov och eran verksamhet.

Flexibilitet

Flexibelt

Funktionerna i Tellus Rapporter gör det enkelt för administratörerna att skapa rapporter efter specifika önskemål. För att göra detta krävs en licens för rapportmodulen. Har man inte den kan man fortfarande skapa fördefinierade rapporter på ett enkelt sätt.

Layouten för rapporterna går att anpassa så det passar till de egna önskemålen. Man kan enkelt ändra vilket typsnitt, färg och stil som texten ska ha. Man kan även lägga till företagets logotyp.

Vilken information som ska visas i rapporten är lätt att anpassa, lägg bara till de fält som är intressanta och relevanta och skapa sedan rapporten.