SourceTech Tellus Web användarmanual

Logga in

 • 1. All text är skriven på det språk som din webbläsare har inställt. Om ditt språk inte hittas i Tellus kommer alla texter att vara på engelska.

 • 2. Skriv in ditt användarnamn.

 • 3. Skriv ditt lösenord, du får detta från din systemadministratör.

 • 4. Markera boxen om du vill att ditt användarnamn och lösenord ska sparas så att du blir inloggad automatiskt nästa gång.

 • 5. Klicka på länken om du har glömt ditt lösenord. Du kommer då att få ett nytt skickat till den epostadress som finns accosierad med din användare i Tellus. 

Startsidan

Så här ser startsidan ut, den ger dig en sammanfattning av information som kan vara bra att ha nära tillhands.

 • 1. Klicka på jordgloben för att komma tillbaka till startsidan (om du har någon annan sida aktiv).

 • 2. Här ser du namnet på den inloggade användaren.

 • 3. Med dessa ikoner kan du ändra profil. Detta gör att du på ett enkelt sätt kan medflytta din telefon.

 • 4. Dess snabblänkar ger dig snabb access till information om Tellus.

  Klicka på denna ikon för att komma till sourcetech.se

  Klicka på denna ikon för att komma till SourceTech Portal

  Klicka på denna för att se instruktionsvideos för TellusWeb.

  Klicka på denna ikon för att ladda ner manualer för Tellus-sviten.

  Klicka här för att ladda ner applikationen MyTellus.

 • Klicka på denna ikon för att logga ut från TellusWeb.

  5. Menyn i Tellus kan variera beroende på licenser och rättigheter. Om du inte har administratörsrättigheter kommer du inte att se menyvalet för administrationen längst till höger. Om systemet inte har licenser för bokning eller besök kommer du inte att se dessa heller.

 • 6. I den här listan ser du dina fem nästkommande hänvisningar. Du kan ta bort en hänvisning här ifrån genom att klicka på det röda minustecknet till höger om hänvisningen.

 • 7. Denna listan visar dina fem senaste meddelanden, oavsett om det är ett meddelande från röstbrevlådan eller från andra Tellus-användare. Klickar du på ett meddelande i listan kommer du till sidan för meddelandehantering.

 • 8. Den här listan visar max fem av dina kollegor som har gjort inlägg i mikrobloggen  Om du hållermuspekaren över ikonen för hänvisningen kommer du att få information om orsaken tillhänvisningen samt mellan vilka tider hänvisningen gäller. Om du klickar på personens namn kommer du till detaljvyn för den användaren.

 • 9. Här får du en sammanställning av de fem nästkommande födelsedagarna på dina kollegor. Färgen på ikonen visar när födelsedagen inträffar.

  Ikonen är blå om födelsedagen närmar sig, röd om den inträffar idag och grå med ett rött streck om födelsedagen har passerat.

Menyn i Tellus består av 11 ikoner som symboliserar funktioner du kan använda. Beroende på rättigheter samt licenser kan just menyn på ditt företag skilja sig från den som visas här.

 • 1Hänvisningar - På denna sida kan du hantera din hänvisningar.

 • 2. Meddelanden - Här kan du se meddelanden från kollegor, telefonister eller från röstbrevlådan.

 • 3. Mikrobloggen - Uppdatera din status med vad du gör just nu. Företagets interna Twitter.

 • 4. Sök - Sök efter dina kollegor.

 • 5. Schema - Skapa ditt eget arbetsschema som automatiskt sköter din telefon.

 • 6. Användargrupper - Skapa sökbara grupper.

 • 7. Kontakter - Samla företagets gemensamma kontakter på ett och samma ställe.

 • 8. Besök - Hantera dina besökare här. Allt för en smidigare hantering vid besökarens ankomst.

 • 9. Bokning - Boka företagets resurser direkt i TellusWeb.

 • 10. Inställningar - Hantera ditt eget konto.

 • 11. Administration - Här kan du administrera systemet.

  Hänvisningar

När en användare hanterar sina hänvisningar ökar servicen på företaget. För att telefonisterna ska få en mindre arbetsbörda och även för att kunde ska få korrekt information är det viktigt att man informerar om var man är. Detta gör även att du själv inte kommer att ha en ringande telefon mitt i ett möte eller om du är på semester.

På denna sida hanterar du dina hänvisningar, oavsett om det är framtida hänvisningar eller om du vill skapa en som ska vara aktiv just nu.

 • 1. Använd det här formuläret för at skapa en ny hänvisning.

 • 2. Här kan du se alla dina hänvisningar som ligger i framtiden. Om du har fler än 20 framtida hänvisnignar kommer du att få välja om du vill se 20, 50, 100 eller alla hänvisningar i en lista.

Lägg till hänvisning

När du skapar en hänvisning börjar du med att välja vilken frånvaroorsak du vill använda. När du valt det kommer systemet att föreslå de standardvärden som administratören har ställt in. Dessa kan du ändra om du behöver.

 • 1. Välj orsaken till hänvisningen i listan.

 • 2. Välj tid och datum för när din hänvisning ska starta. Välj även vad som ska hända med telefonen när hänvisningen startar. Du kan läsa mer om hur telefonen hanteras här.

 • 3. Välj tid och datum för när din hänvisning ska sluta. Välj även vad som ska hända med telefonen när hänvisningen slutar. Du kan läsa mer om hur telefonen hanteras här.

 • 4. Markera boxen om du inte vill att hänvisningen ska ha en sluttid. Detta används framförallt vid sjukdom.

 • 5. Här kan du fylla i ytterligare information som kan vara bra för telefonister och kollegor att veta.

 • 6. Klicka på knappen för att lägga till hänvisningen.

 • Hantera din anknytning

En anknytning kan hanteras på olika sätt när en hänvisning är aktiv. I listan bredvid datum och tid kan du välja hur telefonen ska styras under tiden för hänvisningen.

 • 1. Ingen uppdatering på telefonen kommer att skickas till växeln.

 • 2. Om du har flera anknytningar upplagda som Tellus kan styra så kan du använda valet följ profil. Detta innebär att alla kontrollerbara anknytningar kommer att hanteras enligt inställningarna en administratör har gjort på den under hänvisningen. När hänvisningen sedan tar slut kommer de att öppnas och styra samtalen till den telefon du har valt ska vara aktiv.

 • 3. Begäran om att öppna telefonen kommer att skickas till växeln och telefonen kommer att vara öppen för samtal.

 • 4. Begäran om att stänga telefonen kommer att skickas till växeln och samtalen blir oftast dirigerade till telefonist.

 • 5. Detta val medflyttar telefonen till det nummer du skriver i textfältet bredvid. Glöm inte att ange utslagsprefix om du medflyttar till ett externt nummer.

 • 6. Använd detta val om du vill medflytta din telefon till röstbrevlådan.

 • 7. De tre sista valen i listan är de profiler som finns upplagda på användaren. Med dessa kan man enkelt medflytta sin telefon till en specifik profil under en viss tid. Alternativt använda detta som sluthändelse vilket gör att anknytningen blir medflyttad när hänvisningen går ut.

Ställ in tid och datum

Datum
Det finns flera sätt att ställa in datum på. Du kan klicka på kalenderikonen och öppna den inbyggda kalendern där du kan välja datum. Du kan även använda piltangenterna när du har fokus i fältet för datum, eller skriva in datumet manuellt.

Tid
Systemet försöker tolka det du skriver i textrutorna som tid. För att detta ska fungera behöver du ange minst två tecken.

Texten "09", "09:00", "09 AM" och "0900" kommer till exempel att resultera i samma tid, 09:00.

När kommer standardinställningarna att användas? 
De tider som finns kopplade till frånvaroorsaken kommer att föreslås direkt när du väljer orsak i listan.

Redigera eller ta bort hänvisning

För att redigera eller ta bort en framtida hänvisning använder du ikonerna till höger. Använd ikonen med pappret och pennan för att redigera och den röda ikonen för att ta bort.

Meddelanden

Alla användare har en egen inkorg för meddelanden i TellusWeb. I denna inkorg finns meddelanden som är skickade från telefonister, kollegor eller från röstbrevlådan. Du kan även få alla meddelanden skickade till din vanliga mail eller som SMS.

 • 1. Klicka här för att skapa ett nytt meddelande.

 • 2. Genom att använda mappstrukturen kan du se dina skickade meddelanden och även de som du har raderat. Dessa rensas sedan enligt de inställningar som systemadministratören har satt, till exempel att meddelanden raderas från systemet efter en månad.

 • 3. I denna vy kan du se alla dina meddelanden. Om kuverten är öppna är meddelandet läst. Man kan även se hur meddelandet har skickats. Är det ett headset som ikon kommer meddelandet från telefonist. Är det en playikon är det ett meddelande som skickats från TellusWeb och är det en högtalare kommer meddelandet från röstbrevlådan.

  Skicka meddelande

Klicka på knappen "Skriv meddelande" för att skapa ett nytt Tellus meddelande. (Nummer 1 på föregående bild).

 • 1. Välj vilken typ av meddelande du vill skicka: E-post, SMS eller Tellus meddelande. Valen du har i denna lista beror på vilka licenser systemet har.

 • 2. Här kan du välja hur meddelandet ska distribueras. Meddelandet kommer alltid att skickas till Tellus Web. Skulle det vara så att mottagaren inte vill ta emot sms eller e-post kommer dessa val inte gå att välja.

 • 3. Använd plusset för att lägga till mottagare av meddelandet. Om du vill ta bort en mottagare markerar du den i listan och klickar sedan på minustecknet.

 • 4. Skriv ett ämne för meddelandet här.

 • 5. Skriv själva meddelandet och klicka på skicka.

  Ändra status på meddelanden

När du har läst ett meddelande kommer det automatiskt att markeras som läst nästa gång du öppnar meddelandefliken. För att ändra status på ett eller flera meddelanden markerar du det med boxen till vänster och använder sedan knapparna som finns ovanför.

Mikroblogg

 • 1. Det första som syns när du går in i mikrobloggen är ditt flöde. Här kan du se uppdateringar från de användare du följer. Du kommer även se vilken hänvisningsstatus de har just nu och om du håller muspekaren över den röda ikonen får du information om hänvisningen.

 • 2. I denna del ser du information om dig själv, hur många användare som du följer och hur många som följer dig. Du kan även se hur många uppdateringar du har gjort i mikrobloggen. Klickar du på texten "Följer", "Följare" eller "Uppdateringar" kommer du att byta vy.

 • 3. Kategorin "Populära bloggare" visar de personer som har flest följare men som du ännu inte följer. Klicka på det gröna plusset till höger för att börja följa personen.

 • 4. Genom att söka efter användare (sökningen görs på förnamn alternativt mellanslag och efternamn) kan du hitta fler personer att följa på mikrobloggen. Nrä du har gjort en sökning klickar du på det gröna plusset bredvid användaren för att börja följa dom.

  Skapa mikroblogginlägg

När du vill göra en uppdatering av din mikroblogg skriver du in den text du vill ha i textrutan och klickar på uppdatera. Du kommer nu att se ditt inlägg i ditt flöde. Om du vill ta bort inlägget klickar du först på "Uppdateringar" och sedan på minustecknet till höger om inlägget.

Ditt inlägg kommer att visas i dina följares flöden, på deras startsida, under din bild om någon söker på dig i TellusWeb, Tellus Mobile och i telefonistapplikationen

Sök

Det finns flera sätt att söka på i TellusWeb. Det vanligaste sättet är genom snabbsök, men du kan även göra avancerade sökningar eller använda funktionen "Klicka och sök".

 • 1. Snabbsök finns tillgänligt från alla sidor på TellusWeb, om du trycker på ESC på ditt tangentbord kommer fokus automatiskt att flyttas till denna textbox. Här söker man alltid på namn/nummer, systemet tittar på vad som är skrivet i textboxen. Om det är siffror kommer sökningen att göras på telefonnummer och är det bokstäver görs sökningen på förnamn. Om det första tecknet är ett mellanslag kommer sökningen att göras på efternamn.

 • 2. Genom att klicka på sökfliken kommer du till en sida där du kan göra mer avancerade sökningar. Här kan du välja sökkriteria i en lista och söka på all information som finns inskriven på användaren.

 • 3. Använd länken "Klicka och sök" för att söka i ett organisationsträd.

När du ska göra en sökning börjar du med att välja sökkriterier i listan. Standardkriteriet är namn/nummer och du kan välja från följande:

 • Namn

 • Nummer

 • Namn / Nummer

 • Företag

 • Organisation

 • Mobiltelefon

 • Titel

 • Sökord

 • Användargrupper

 • Stad

 • Gata

 • Användarnamn

 • Förnamn

 • Efternamn

 • Plats

 • E-post

 • Sip-adress

 • Födelsedatum

Sökningar kan även göras på kundspecifik information som administratören har lagt in under “egendefinierade fält”. De kommer att finnas längst ner i listan med kriterier.

Du kan söka genom att klicka dig runt i organisationsträdet under “Klicka & sök”. Här kan du även söka på titlar, sökord, användargrupper, platser och födelsedagar.

Sökresultat

Här kan man se hur sökresultatet från en sökning på mellanslag ser ut. (Detta är en så kallad wildcard-sökning som visar all information som finns i databasen).

Längst till vänster finns fyra kolumner.

Den första används när du vill markera flera användare. Klicka då i de tomma rutorna för att markera, använd sedan den svarta bocken höst upp i kolumnen för att invertera dina val.

De resterande kolumnerna visar användarens närvarostatus.

 • 1. Här kan du se användarens status i Tellus, om ikonen är röd innebär det att användaren har en aktiv hänvisning just nu. Om ikonen är grön innebär det att användaren är närvarande. Ikonen kan även vara gul, då har användaren en aktiv medflyttning till en annan telefon. Om du håller din muspekare över ikonen kan du få ytterligare information om statusen.

 • 2. Denna kolumn visar användarens datastatus, i just det här fallet har till exempel Mariah Edström satt sin status i Skype 4 Business till “Away”.

 • 3. Den sista kolumnen visar användarens telestatus på mobiltelefonen. På just denna bild är Leif, Mariah och Elin upptagna i sina mobiltelefoner.

Detaljvyn

Om du klickar på en användare i resultatlistan kommer du till detaljerna för den personen.

I denna vy ser du all information som finns tillgänglig i systemet om just denna person. Högst upp ser du vilken användare det är och vilken hänvisningsstatus personen har just nu. Du ser även information om den aktiva hänvisningen om det finns någon. (Har du rättigheterna kan du ta bort hänvisningen).

I nästa del finns all kontaktinformation. De nummer som är interna har anknytningsdelen understrukna för att göra det tydligare. Den här användarens hemtelefon är hemlig och därför visas inte numret. Under övrig information finns mailadress, närmaste chef och kollega samt organisationstillhörighet och födelsedatum.

Under användarens bild syns det senaste mikroblogginlägget och där kan du välja att följa denna person på mikrobloggen om du inte redan gör det.

Schema

Varje person i Tellus har ett schema som visar den inskrivna arbetstiden och automatiska hänvisningar.

I Tellus finns det två typer av scheman - systemscheman och personliga scheman. Endast administratörer kan redigera systemscheman. Ett personligt schema kan skapas från basen av ett systemschema, men då kan du själv administrera schemat. Ett schema definierar dina arbetstider och en eller flera hänvisningar.

Varje användare måste ha ett schema associerat med sig. När man skapar ett schema kan man ställa in att det inte ska påverka ens telefoner så att man kan använda den vanliga hänvisningsmenyn för att lägga in frånvaro.

 • 1. Här kan du ändra tidszonen, du får då se din arbetstid i den valda tidszonen. På så sätt är det lättare att planera in möten med någon som sitter i en annan tidszon.

 • 2. Använd pilarna för att ändra vecka, kalenderikonen för att gå till en specifik dag eller klicka på “Idag” för att se den aktuella dagen/veckan.

 • 3. När du klickar på schema kommer du att få se den aktuella veckan med alla inplanerade hänvisningar. Om du klickar i den vita delen kommer du till redigeringsläget.

 • 4. Här kan du se vilka färger som representerar vilken frånvaroorsak i schemat.

 • 5. Klicka på denna länk för att redigera schemat.

Redigera schema

När du klickar på ditt schema kan du redigera arbetstid och den automatiska frånvaron.

 • 1. Under panelen “Arbetstid” ser du vilka tider som finns angivna för dig. Du ser mellan vilka tider och vilka dagar som ditt schema kommer att vara aktivt. I det här schemat är arbetstiden satt till måndag till fredag mellan kl 08:00 och 17:00. På tisdagar jobbar användaren mellan kl 9:00 och18:00.

  Klicka på det gröna plusset för att lägga till arbetstid.

 • 2. Här ser du namnet på detta schema.

 • 3. Klicka på den här ikonen för att skapa ett så kallat “roterande schema”, du lägger då till en vecka i ditt schema och kan på så sätt skapa roterande scheman upp till 99 veckor.

 • 4. Klicka på ikonen för att lägga till automatiskt frånvaro.

 • 5. Klicka på ikonen för att ta bort automatisk frånvaro. Du får en ny dialog där du väljer vilken frånvaro som ska tas bort.

 • 6. Klicka på ikonen för att lägga till en hänvisning som sker på samma tid varje dag/vecka.

 • 7. Du kan redigera den återkommande frånvaron genom att ändra informationen här. Använd den röda ikonen för att ta bort hänvisningen och den gröna för att spara.

Automatisk frånvaro

 • 1. Börja med att ge frånvaron en beskrivning. Denna kommer endast att visas i denna vy när du redigerar informationen.

 • 2. Välj frånvaroorsak i listan, de orsaker som listas är de som administratören har lagt in i systemet. Dessa används för att den talade hänvisningen ska säga rätt frånvaro samt att färgerna i schemat ska vara rätt.

 • 3. Här väljer du vad som ska hända med din telefon när den automatiska frånvaron blir inaktiv. Du kan läsa mer om sluthändelser här.

Användargrupper

Grupper kan användas för många olika ändamål. En grupp kan vara publik eller privat, om gruppen är publik kommer alla användare i systemet att kunna se gruppen, om den är privat är det bara gruppens medlemmar som kan se den.

 • 1. Välj grupp för att se vilka som ingår i den.

 • 2. I listan syns vilka användare som tillhör gruppen. Här finns även hänvisningsstatus, organisationstillhörighet samt anknytningsnummer.

 • 3. Använd knapparna till höger för att skicka meddelande eller hänvisa en specifik användare. Du kan även ta bort användaren från gruppen genom att klicka på minustecknet.

 • 4. Med hjälp av länkarna under “Gruppalternativ” kan du hantera gruppen.

 • 5. Med hjälp av länkarna under “Med valda användare” kan du skicka meddelanden, hänvisa eller radera valda användare.

Kontakter

I Tellus Web finns det en funktion för externa kontakter. Detta innebär att alla företagets kontakter kan samlas på ett och samma ställe som är tillgängligt för alla.

Du kan söka efter kontakter genom att skriva namnet på kontakten i sökrutan och sedan klicka på “Sök” eller enter på ditt tangentbord. På bilden har vi gjort en “wildcard”-sökning som resulterar i alla kontakter som finns i systemet. Om du vill lägga till en ny kontakt klickar du på det gröna plusset längst upp till höger.

Lägg till kontakter

När du ska lägga till en kontakt får du upp ett formulär med textboxar för den information du kan lägga till. Här kan du till att börja med välja om det är ett företag eller en person du vill lägga till. Om du markerar boxen “Företag” kommer fältet “Namn” att försvinna och avataren kommer att bytas till en som representerar ett företag.

Resterande information är likadan oavsett om det är ett företag eller en person som ska läggas till. Du fyller i de fält som är nödvändiga för dig och när du är klar klickar du på den gröna bocken till höger. Kontakten kommer då att sparas och finnas tillgänglig för alla användare av systemet.

Besök

Tellus har ett integrerat besökssystem. Detta innebär att du kan registrera dina besökare i förväg i TellusWeb. På så sätt finns de redan inskriva i systemet och receptionistens/ernas arbete underlättas.

För att registrera ett nytt besök fyller du i den information som behövs i formuläret på sidan.

Här fyller du i information om besöket. Skriv in vilken tid du beräknar att besökarna ska komma och hur länge de ska stanna. Sedan kan du även skriva i information som kan vara bra för receptionisterna att ha, vilket konferensrum de ska till eller liknande. 

Om du kryssar i rutan "Notifiera mig när mitt besök anländer" kan du få ett SMS eller ett email när din besökare är på plats.

Bokning

I bokningen i Tellus kan man lägga upp konferensrum eller andra saker som går att boka så som projektorer, bilar etc.

 • 1. Objektnamn - Här ser du namnet på det objekt du har valt i listan.

 • 2. Utrustning - Här visas vilken utrustning objektet har. Just detta rum har plats för 8 personer, det finns en projektor, konferenstelefon samt en whiteboard.

 • 3. Sökruta - Använd denna för att söka efter bokningar i systemet.

 • 4. Bokningsobjekt - I det här trädet finns alla bokningsbara objekt i systemet listade. De är sorterade efter vilken area de är skapade i, därefter kan du titta på ett specifikt objekt genom att klicka på det. Bredvid namnet på objektet finns kapaciteten inom parentes, detta innebär att TG3-baren har plats för 60 personer.

  Siffran inom parentes på arean visar hur många objekt det finns på gruppen, under Wallmans finns det två objekt. Om du klickar på namnet till arean kommer du att få endagsvy med objekten som finns grupperade där.

 • 5. Klicka på ikonen för att skapa en ny bokning.

 • 6. Klicka på ikonen för att öppna bokningsvyn i fullskärm.

 • 7. Klicka på ikonen för att gå till dagens datum i kalendern.

 • 8. Klicka på ikonen för att öppna en kalender och välja ett specifikt datum eller vecka.

 • 9. Klicka på denna ikon för att se den valda resursen i månadsvy.

 • 10. Klicka på denna ikon för att se den valda resursen i vekovy.

 • 11. Klicka på denna ikon för att den valda resursen i dagsvy.

Lägg till bokning

När du ska skapa en ny bokning fyller du i den information som behövs och väljer sedan vilket objekt som bokningen gäller. Här kan du ändra datum och tid samt om du vill att det ska vara en återkommande bokning.

Mina inställningar

Den sista fliken för vanliga användare är fliken för de egna inställningarna. Här kan användaren själv ändra diverse information.

Kontoinformation

Den första delen i inställningarna är inloggnings- och kontoinformation.

 • • Ändra ditt inloggningsnamn.

 • • E-post-adressen används för att meddelanden som är skickade från telefonist, andra användare, besökssystemet eller röstbrevlådan även ska komma till din vanliga e-postklient. Detta används även för att funktionen “Glömt lösenord” ska fungera.

 • • Funktionen “Kom ihåg mig” används för att du inte ska behöva att skriva in ditt inloggningsnamn och lösenord varje gång du ska logga in i Tellus.

 • • För att byta lösenord skriver du in det nya lösenordet här och repeterar det.

Personlig information

Den andra delen i inställningarna är den personliga informationen. Följande inställningar ändras här:

 • • Förnamn

 • • Efternamn

 • • Födelsedatum kan du fylla i är, då kommer ett paket att synas bredvid ditt namn när din födelsedag närmar sig. Denna information är valfri.

 • • Välj vilken titel som ska stå på dig i systemet i rull-listan. Kontakta din administratör om du saknar din titel i listan. Denna information är valfri.

 • • Du kan välja en fördefinierad plats här. På så sätt kan det vara enklare för kollegor att veta i vilken byggnad du sitter i eller liknande. Denna information är valfri.

 • • Här kan du skriva information som inte alla ska se. Det kan till exempel vara information om allergier, telefonnummer till familjemedlemmar eller liknande. Endast användare med en specifik rättighet kan se denna information. Denna information är valfri.

  Globalisering

Under denna del i inställningarna ställer du in vad du vill ha för språk på Tellus Web och MyTellus samt vilken tidszon du sitter i.

Fonetik

Använd fonetiken för att skriva in alternativa stavningar. Detta gör det lättare för kollegor och telefonister att få sökträffar om det är ett svårstavat namn.

Användarbild

För att välja en bild på dig själv klickar du på knappen “Choose File” och letar upp bilden du vill ha. Vill du ta bort din bild klickar du på länken under bilden.

Kom ihåg att bilden på dig används i hela TellusWeb, i Tellus Mobile, telefonistapplikationen samt i besöksterminalen.

Meddelandeinställningar

Du kan själv välja hur du vill ta emot dina meddelanden som skickas från Tellus. Bocka i de distribueringssätt som du vill använda.

Kalenderinställningar

Dessa inställningar används endast om ditt företag använder en kalenderkoppling mot Lotus Notes.

Tellus Voice

Inställningarna för din röstbrevlåda finns tillgängliga här.

 • • Aktiv - Denna box ska kryssas i om du ska använda dig av röstbrevlådan och talad hänvisning.

 • • Låst - Denna box är i kryssad om du har gjort för många misslyckade försök att logga in.

 • • Skriv in din önskade pin-kod här.

 • • Markera denna box om du vill bli inloggad automatiskt när du ringer för att lyssna av dina meddelanden.

 • • Markera denna box om du vill att meddelandelampan på din bordstelefon blinkar när du har ett nytt röstmeddelande.

 • • Markera denna box om du vill att de som söker dig ska ha möjlighet att spela in ett meddelande på din röstbrevlåda.

 • • Välj vilket språk du vill ha när du ringer till din röstbrevlåda.

 • • Markera denna box om du vill att den talade hänvisningen läser upp ditt namn i stället för ditt anknytningsnummer.

  Tellus Mobile

  Tellus Mobile är en mobilanpassad webbsida som fungerar för Android, Windows phone 7.5 och iOS. Du kan använda Tellus Mobile för att söka efter kollegor när du inte är på kontoret samt skapa hänvisningar.

  Med Tellus Mobile har du alla dina kollegors närvarostatus samt kontaktinformation direkt i mobilen, vart du än är.

  Du hittar manualen för Tellus Mobile här.

MyTellus

MyTellus är en liten applikation som finns tillgänglig för alla Tellus användare. Du kan ladda ner MyTellus via nedladdningsikonen i det övre vänstra hörnet i Tellus Web. MyTellus är en applikation som körs nere vid klockan i Windows. Den visar din status direkt genom att ändra färg på ikonen när något ändras. När ikonen är grön har du ingen aktiv hänvisning och när ikonen är röd har du en aktiv hänvisning. Du kan högerklicka på ikonen för att få upp menyn där du har flera val; du kommer bland annat åt dina hänvisningar, meddelanden, besök mm.

Du hittar en guide till MyTellus här.

Copyright © SourceTech AB 2000-2017
Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren.

Stor noggrannhet har lagts vid att all information i manualen skall vara korrekt, men inget ansvar kan tas för eventuell felaktig eller utelämnad information. Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i produkten.

Revision 2017-01